Vink Adviesgroep     Onze medewerkers voor ons kantoor
  Risicoverzekering | Online tools | Begrippen |
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
A
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Aanvraagformulier, functies
All Risk-verzekering : Auto
Assurantiebelasting
B
Beleggingshorizon
Bruto premie
D
Dividend
Dividendbelasting
Dividendrendement
F
FinanciŽle Bijsluiter
G
Garantiekapitaal
Gemengde verzekering
Groene Kaart
H
Herbouwwaarde
K
Kapitaalverzekering
L
Levensverzekering
Lijfrente
Lijfrenteverzekering
M
Meldcode
N
Nabestaandenlijfrente
O
Ongevallen Inzittenden verzekering
Oudedagslijfrente
Overbruggingslijfrente
Overlijdensrisicoverzekering
P
Polisblad
Polisvoorwaarden
R
Rechtsbijstand voor motorrijtuigen
Regelmatige bestuurder
Royementsverklaring
S
Saldolijfrente
Schadeverzekering voor inzittenden
Spaarverzekering
Stockdividend
U
Unit-linked verzekering
V
Verhaalsbijstand
Verzekeringnemer
W
W.A. Beperkt Casco- verzekering : Auto
W.A. Casco-verzekering : Auto
W.A.-verzekering : Auto
Waarborgfonds Motorverkeer

Verhaalsbijstand

In hoofdzaak biedt deze verzekering dekking voor het verlenen van rechtsbijstand bij het verhalen van zaakschade die is ontstaan door een verkeersongeval waarbij het motorrijtuig was betrokken en werd beschadigd.

Onder schade wordt in dit verband verstaan:
- schade aan het motorrijtuig, inclusief eventuele waardevermindering als gevolg van schade;
- de redelijke kosten van huur van een vervangende motorrijtuig;
- schade door vernieling of beschadiging van zaken die zich op of in het motorrijtuig bevonden op het moment van de schade, met uitzondering van de schade door diefstal.

Schade door dood of letsel van de verzekerde is nadrukkelijk van de dekking uitgesloten. De verzekering is geldig in alle landen van Europa plus de landen rondom de Middellandse Zee. De no-claim korting is niet van toepassing op de rechtsbijstandverzekering.

 ASSURANTIňN
 HYPOTHEKEN 
 OVER ONS 
 CONTACT 
 Vink Adviesgroep
 Rederijkersplein 4
 2203 GB Noordwijk
 telefoon 071 3613810
 fax 071 3649439
De vuurtoren van Noordwijk